Grāmata: Lao Dzi – Daodedzin, Dzenbudisma kanonu izlase “Ne vējš ne karogs”

“Ne vējs, ne karogs”.

„Ne vējš, ne karogs” sastādītājs un pēcvārda autors ir G. Pomercans, taču šī darba pamatā ir dzenbudisma kanonu izlase. Tas sastāv no koaniem (dzena mīklām). Kas tad ir dzens? Vācieši to dažkārt tulko kā „iegremdēšanās līdz bojāejas iespējai”, bet krieviem tā ir „iegrimšana apcerē”. Bet paši dzena sekotāji sacījuši, ka dzens ir atklāsme viņpus vārdiem un zīmēm, tā ir pieredze, kas nododama no sirds uz sirdi un ved uz apskaidrību. Nonākt pie dzena kultūras var tikai, klusām apcerot. Dzens ved pie pārdzīvojuma, kurā tiek atcelti visi pretstati: svētais un pasaulīgais, skaistais un neglītais, labais un ļaunais, dzīve un nāve. Dzenbudismu ietekmējis reliģiski filozofiskā uzskatu sistēma daoisms, kas radies Ķīnā kura dibinātājs ir Laodzi. Viņš šo uzskatu paudis grāmatā „Daodedzin”, taču šī reliģija patiesībā ir daudz vecāka, jo iekļauj seno ķīniešu mācību, kas nemaz nav Laodzi izdomātas.

Dzenbudisma kanonu izlase “Ne vējš ne karogs”, Pilna elektroniskā versija lejupielādējama bez maksas šeit.

Laodzi “Daodedzin” var lejupielādēt bez maksas šeit.

Grāmata: Šri Rāmana Mahāriši mācība viņa paša izklāstā

Ramana Maharši

Tulkojums nav ideāls. Ja tā ir Jūsu pirmā saskarsme ar Advaitu, neizdariet pārsteidzīgus secinājumus.

Pie sevis mēs šo grāmatu neglabājam, tikai dodam norādi uz vietu, kur to var dabūt.

Lejupielādēt PDF formātā (748 KB).

Attēla avots.